Disclaimer en privacy overeenkomst

Redcoin.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. Redcoin.nl noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

Opvattingen en onwaarheden

Uw interpretatie over artikelen kan anders zijn dan dat onze bedoeling is, ook kan het voorkomen dat er artikelen (Al dan nog zo goed van ons bedoeld) niet kloppen of verkeerde informatie bevatten. Of het kan voorkomen dat bezoekers teksten schrijven die niet naar waarheid zijn geschreven. Hierop kunt u dan ook nooit geen aanspraak doen op Redcoin.nl. U dient op zoek te gaan naar de juiste informatie via de desbetreffende instantie / organisatie / product. U kunt bezwaar maken tegen een artikel als u bewijs materiaal heeft dat anders meld of vertelt wordt dan op Redcoin.nl is beschreven. Wij zullen het in behandeling nemen en zo nodig aanpassen.

Beschikbaarheid site
Redcoin.nl noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van Redcoin.nl. Ook de berichten die door de bezoekers worden geplaatst mogen niet gekopieerd worden. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bannen en verwijderen
Redcoin.nl mag u en de toegang tot de gehele of een gedeelte van de website onmiddellijk bannen e/o beëindigen zonder opgave van reden. Ook zonder dat u vooraf wordt ingelicht hierover.

Spam en reclame
Plaats geen reclame en spam, daar is Redcoin.nl niet voor bedoeld en gemaakt. Wilt u toch adverteren/Reclame maken op Redcoin.nl, mail dan de webmaster via ‘Contact @ Redcoin.nl’ Plaatst u toch reclame zonder toestemming dan staat het de webmaster geheeld vrij om uw bericht aan te passen, Met als titel: (Deze SPAM wordt u aangeboden door (Uw naam en Persoonsgegevens zoals ip woonplaats e/o website e.d). Mocht dit nog steeds geen gewenste effect hebben dan brengen wij u het reguliere salestarief in rekening. Indien hieraan ook geen gehoor gedragen wordt, dan komen er juridische stappen via het: “Gerechtshof Den Bosch (‘s-Hertogenbosch)”

Website voor andere doel gebruiken
U mag deze website niet gebruiken voor een doel dat onwettig of verboden is in de gebruiksvoorwaarden.

Veranderen voorwaarde
Het is mogelijk dat Redcoin.nl deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.

Toegestaan van het kopiëren
Wel mag u maximaal 5 zinnen kopiëren van de website Redcoin.nl. Dat wil zeggen elke zin die eindige met een punt en start met een hoofdletter. weliswaar bent u dan verplicht een link-vermelding van onze website bron te vermelden. (Klikbaar en Do-follow) Hiervan mag maximaal 5 x verschillende tekstpagina’s van 5 zinnen gekopieerd worden op één domein. ‘CopyScape’ : We houden ook regelmatig bij of onze site zonder toestemming wordt gekopieerd. Indien wij kopieën contrasteren zijn wij genoodzaakt juridische stappen te ondernemen, en wordt voorgedragen aan Paleis van justitie,

Via: Gerechtshof Den Bosch (‘s-Hertogenbosch)
Leeghwaterlaan 8
Postbus 70584
5201 CZ Den Bosch
Tel: (073) 620 20 20
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Persoonlijke gegevens
De gegevens die je via Redcoin.nl verstrekt, wordt door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

Verzamelde gegevens
Redcoin.nl verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien je daar zelf voor hebt gekozen door een formulier op onze website in te vullen.

Redcoin.nl gebruik deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en verbeteren van onze diensten en producten.
  • Informeren over producten en diensten van Redcoin.nl.

We kunnen dus uw vragen die u heeft gesteld via de mail delen op onze site zonder toestemming, de vragen die wij delen zijn voornamelijk vragen over hoe werkt de verkoop. Computer problemen, Glasvezel vragen. (Persoonlijke vragen delen we niet) We delen alleen vragen als het onze dienst kan verbeteren.

Geschreven artikelen berusten niet op auteursrechten
Alle berichten en artikelen die op onze site worden geplaatst door u of d.m.v een verstuurde email die wij mochten plaatsen van u, hebben geen auteursrechten. In dit geval gaan de rechten naar Redcoin.nl en doet u als ware afstand van de rechten op elke tekst die u aanlevert. Hierover kan niet gediscussieerd worden verder.

Vrijheid van meningsuiting
Wij staan vrijheid van meningsuiting toe in reacties. Een voorbeeld kan zijn hoe lelijk u onze site vind, de site wordt over het algemeen gewaardeerd, maar uw mening kan anders zijn.

Foto’s
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redcoin.nl

Alle foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
Voor alle foto´s geldt tenzij anders vermeld “© Redcoin.nl”.
Dit houdt in dat foto´s van deze website niet zomaar gebruikt mogen worden.
Toestemming van de fotograaf is nodig. De fotograaf heeft als maker van de foto in beginsel het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist dus of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd.
Het auteursrecht geeft de fotograaf ook enkele morele rechten, zoals het recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is dus toestemming nodig van de fotograaf.

De foto’s mogen in geen enkel geval veranderd of aangepast worden! Het direct doorlinken van plaatjes vanaf andere websites (deeplinking) is niet toegestaan.
Bij commercieel gebruik, mocht u foto’s in een van de albums geschikt achten om te gebruiken in elke vorm van een redactionele uiting (kranten, bladen, tijdschriften, internetsites etc.). Dient eerst schriftelijk toestemming worden gevraagd.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Redcoin.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Reactie’s op onze blogpost
Elk bericht dat wordt gepost door een bezoeker kan aangepast worden zonder dat u daarvan op de hoogte word gesteld. In de meeste gevallen heeft dit te maken met een bericht wat wij vinden dat ongepast is. Dit alles heeft met feiten of onze mening te maken.

Verweer tegen berichten en blogs
Het kan voorkomen dat u tijdens een discussie een verweer wilt doen tegen Redcoin.nl of tegen bezoekers. Als wij een discussie of een post sluiten zonder reden van opgaaf dan is het niet meer mogelijk te reageren. Indien er zeer sterk het vermoede is dat uw bezwaar terecht is, dan kunnen we dit in behandeling nemen, Wel is waar dat Redcoin.nl beslist of uw bezwaar terecht is. U kunt ons mailen via het contactformulier.

Linkpartners verwijderen
Het kan zijn dat we linkparterschap verbreken, het heeft meestal te maken met het niet nakomen van afspraken. Een voorbeeld kan zijn: “Het ontkoppelen van de pagina” Zodat de partnerpagina zelf geen waarde meer door krijgt. Verder proberen wij bij constateringen u op de hoogte te stellen van dit incident. Hierna is de keuze aan u of u dit probleem dan wel of niet hersteld.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Redcoin.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *